För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi spara dina personuppgifter som är nödvändiga för ansökningsförfarandet. Det rör sig om dina kontaktuppgifter och de uppgifter som du själv lämnar i ditt personliga brev, CV och andra bifogade dokument. Borga Plåt AB är personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling.

Det är som utgångspunkt endast behörig personal som har tillgång till uppgifterna men de kan även komma att lämnas ut till företag och konsulter så som rekryteringsfirmor och experter inom second opinion, och som hjälper oss med rekryteringsprocessen.

Vi kommer att spara dina uppgifter under rekryteringsprocessen men även under en rimlig tid därefter för eventuella framtida rekryteringsbehov. Om du inte vill att vi sparar dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov är du välkommen att kontakta oss på adressen nedan för att få dessa raderade.

Du har rätt att få ett utdrag på de personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du få dina personuppgifter raderade, eller behandlingen begränsad. Du har under vissa förutsättningar även rätt att invända mot behandling samt rätt till överföring av personuppgifterna i ett digitalt format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor eller begäran angående behandlingen av personuppgifter i din ansökan kan du när som helst kontakta oss genom att skicka ett email till jobb@borga.com.

Vill du veta mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller komma i kontakt med Datainspektionen för klagomål så hittar du mer information om detta på Datainspektionens hemsida datainspektionen.se.